Bài giảng Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển

 Đặc điểm và tác dụng

1. Đặc điểm

Ưu điểm

•Các tuyến đường tựnhiên

•Năng lực chuyên chởlớn

•Cựly chuyên chởdài, khảnăng thông qua cao

•Giá thành VT biển thấp

•Thích hợp với hầu hết các loại hàng hoá trong TM

QT

•Tiêu thụnhiên liệu trên 1 tấn trọng tải thấp

Bài giảng Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển trang 1

Bài giảng Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển trang 1

Bài giảng Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển trang 2

Bài giảng Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển trang 2

Bài giảng Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển trang 3

Bài giảng Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển trang 3

Bài giảng Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển trang 4

Bài giảng Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển trang 4

Bài giảng Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển trang 5

Bài giảng Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf132 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1104 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_chuyen_cho_hang_hoa_xuat_nhap_khau_bang_duong_bien.pdf
Tài liệu liên quan