Giáo trình Kinh tế vi mô

a)Kinh tế học

Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu cách chọn lựa của ền kinh tế trong việc sử dụng nguồn tài nguyên có giới hạn để sản xuất ác loại sản phẩm nhằm thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của con gười .

b) Kinh tế học vi mô

Kinh tế học vi mô nghiên cứu sự hoạt động của nền kinh tế ằng cách tách biệt từng bộ phận của nền kinh tế : nghiên cứu hành i ứng xử của các cá nhân về các hàng hóa cụ thể trên từng loại thị

trường trong mối quan hệ với các tác nhân gây ra bởi hoàn cảnh hung.

Giáo trình Kinh tế vi mô trang 1

Giáo trình Kinh tế vi mô trang 1

Giáo trình Kinh tế vi mô trang 2

Giáo trình Kinh tế vi mô trang 2

Giáo trình Kinh tế vi mô trang 3

Giáo trình Kinh tế vi mô trang 3

Giáo trình Kinh tế vi mô trang 4

Giáo trình Kinh tế vi mô trang 4

Giáo trình Kinh tế vi mô trang 5

Giáo trình Kinh tế vi mô trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf83 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 467 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_kinh_te_vi_mo.pdf
Tài liệu liên quan