Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - Ngoại vi văn hóa

Hiện nay, ở Việt Nam có nhiều quan niệm về kinh tế thị trường định ướng XHCN. Tuy nhiên, cách lý giải về định hướng XHCN và về những đặc điểm ịnh hướng XHCN của kinh tế thị trường nước ta do các nhà khoa học đưa ra lại hưa cho thấy rõ đặc thù định hướng XHCN của nền kinh tế mà chúng ta đang xây ựng. Trong khi đó, các chuyên gia và các nhà quản lý kinh tế của nước ta đang có u hướng muốn thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò chủ đạo trong nền inh tế thị trường theo mô hình chung của thế giới. Bài viết làm rõ đặc điểm văn óa riêng biệt của kinh tế thị trường Việt Nam, phân tích vai trò của doanh nghiệp hà nước và doanh nghiệp tư nhân cũng như mối quan hệ trung tâm - ngoại vi của ừng thành phần kinh tế qua góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa.

Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - Ngoại vi văn hóa trang 1

Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - Ngoại vi văn hóa trang 1

Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - Ngoại vi văn hóa trang 2

Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - Ngoại vi văn hóa trang 2

Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - Ngoại vi văn hóa trang 3

Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - Ngoại vi văn hóa trang 3

Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - Ngoại vi văn hóa trang 4

Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - Ngoại vi văn hóa trang 4

Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - Ngoại vi văn hóa trang 5

Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - Ngoại vi văn hóa trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfkinh_te_thi_truong_viet_nam_tu_goc_nhin_cua_quan_he_trung_ta.pdf
Tài liệu liên quan