Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học

Kinh tế học và nền kinh tế

 Các định nghĩa khác nhau về kinh tế học:

 Kinh tế học là khoa học về sự lựa chọn

 Kinh tế học nghiên cứu các hoạt động sản xuất

và trao đổi của con người

 Kinh tế học phân tích các động thái trong nền

kinh tế nói chung như: xu hướng giá cả, sản

lượng đầu ra, thất nghiệp.

Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học trang 1

Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học trang 1

Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học trang 2

Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học trang 2

Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học trang 3

Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học trang 3

Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học trang 4

Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học trang 4

Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học trang 5

Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf40 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 487 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_kinh_te_hoc_chuong_1_tong_quan_ve_kinh_te_hoc.pdf