Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp

Doanh nghiệp nhỏ là hiện tượng kinh tế và xã hội phức tạp có chặng đường phát triển lịch sử lâu dài và ở từng giai đoạn có đặc điểm, đặc trưng riêng. Do vậy, quy định của nhà nước về hoạt động kinh doanh cần phải rõ ràng, ví dụ như trong cuộc Đại suy thoái vào nám 1929 đã xuất hiện sự kiện sản xuất quá định mức. Nửa sau thế kỷ 20, nhiều chính phủ đã đưa ra những quy định kinh tế ở Hoa Kỳ, Anh, Đức, nhưng cường độ can thiệp và các yếu tố phát triển kinh doanh giữa các quốc gia khác nhau [1 ]. Ví dụ như ở Đức, chính phủ bắt tay vào việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ để thoát khỏi khủng hoảng sau chiến tranh, phát triển nền kinh tế và táng phúc lợi cho càng nhiều người càng tốt và không can thiệp nhiều vào hoạt động của các doanh nhân.

 

Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp trang 1

Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp trang 1

Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp trang 2

Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp trang 2

Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp trang 3

Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp trang 3

Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp trang 4

Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp trang 4

Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp trang 5

Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdieu_tiet_kinh_doanh_nho_trong_nen_kinh_te_hau_cong_nghiep.pdf