Bài giảng Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại

Ví dụ về nền kinh tế giản đơn và lợi ích thứ nhất của thương mại.

Đường giới hạn khả năng sản xuất.

Nguyên tắc lợi thế tuyệt đối.

Chi phí cơ hội và nguyên tắc lợi thế so sánh.

 

Bài giảng Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại trang 1

Bài giảng Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại trang 1

Bài giảng Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại trang 2

Bài giảng Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại trang 2

Bài giảng Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại trang 3

Bài giảng Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại trang 3

Bài giảng Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại trang 4

Bài giảng Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại trang 4

Bài giảng Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại trang 5

Bài giảng Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt24 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 3267 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_su_phu_thuoc_lan_nhau_va_loi_ich_tu_thuong_mai.ppt
Tài liệu liên quan