Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế Asean và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập thị trường khu vực và toàn cầu. Trong tiến trình hội

nhập, với vai trò là thành viên của ASEAN, Việt Nam đã tích cực trong hiện thực hóa Cộng

đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đánh giá

kết quả đạt được từ tham gia Khu vực mậu dịch do ASEAN (AFTA) trong thời gian qua, kết

hợp với việc tiến trình thực hiện các cam kết của AEC cũng như khi TPP trở thành hiện thực

trong tương lai sẽ có những tác động như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam là điều hết sức

cần thiết.

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế Asean và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 1

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế Asean và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 1

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế Asean và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 2

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế Asean và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 2

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế Asean và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 3

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế Asean và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 3

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế Asean và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 4

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế Asean và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 4

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế Asean và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 5

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế Asean và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 478 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfhien_thuc_hoa_cong_dong_kinh_te_asean_va_hiep_dinh_doi_tac_x.pdf