Bài giảng môn Kinh tế lượng

1.1.1 Khái niệm

Chương 1

§1.1 Kinh tế lượng là gì

Tiếng anh: econometrics – đo lường kinh tế

Là môn học được hình thành và phát triển trên

cơ sở 3 ngành khoa học khác: kinh tế học,

thống kê học và toán học

Bài giảng môn Kinh tế lượng trang 1

Bài giảng môn Kinh tế lượng trang 1

Bài giảng môn Kinh tế lượng trang 2

Bài giảng môn Kinh tế lượng trang 2

Bài giảng môn Kinh tế lượng trang 3

Bài giảng môn Kinh tế lượng trang 3

Bài giảng môn Kinh tế lượng trang 4

Bài giảng môn Kinh tế lượng trang 4

Bài giảng môn Kinh tế lượng trang 5

Bài giảng môn Kinh tế lượng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf246 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1175 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mon_kinh_te_luong.pdf
Tài liệu liên quan