Bài giảng Kinh tế học - Chương 6: Cấu trúc thị trường

Các loại thị trường

 Thị trường là tổng hợp các quan hệ kinh tế hình thành trong hoạt động mua và bán

 Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua và bán hàng hoá và dịch vụ

Phân loại thị trường

a. Số lượng người mua và người bán

b. Chủng loại sản phẩm

c. Sức mạnh thị trường

d. Các trở ngại gia nhập thị trường

e. Hình thức cạnh tranh phi giá cả

Bài giảng Kinh tế học - Chương 6: Cấu trúc thị trường trang 1

Bài giảng Kinh tế học - Chương 6: Cấu trúc thị trường trang 1

Bài giảng Kinh tế học - Chương 6: Cấu trúc thị trường trang 2

Bài giảng Kinh tế học - Chương 6: Cấu trúc thị trường trang 2

Bài giảng Kinh tế học - Chương 6: Cấu trúc thị trường trang 3

Bài giảng Kinh tế học - Chương 6: Cấu trúc thị trường trang 3

Bài giảng Kinh tế học - Chương 6: Cấu trúc thị trường trang 4

Bài giảng Kinh tế học - Chương 6: Cấu trúc thị trường trang 4

Bài giảng Kinh tế học - Chương 6: Cấu trúc thị trường trang 5

Bài giảng Kinh tế học - Chương 6: Cấu trúc thị trường trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_kinh_te_hoc_chuong_6_cau_truc_thi_truong.pdf