Bài giảng Những Yếu tố chính của Kinh tế Vĩ mô

Trong phần này chúng ta nghiên cứu vềkinh tếvĩmô.

●Bạn đã được giới thiệu vềkinh tếvĩmô trong cuốn Kinh tếhọc 100, ởnhiều

mức độvà trong nhiều khía cạnh khác nhau.

● Ở đây chúng tôi đi vào tiêu chuẩn hoá những cơsởcủa các bạn.

●Chúng ta sẽbắt đầu từPhần I với sựgiới thiệu vềcác biến kinh tếvĩmô, và

cách chúng được xác định, và những gì chúng chỉra cho chúng ta.

Bài giảng Những Yếu tố chính của Kinh tế Vĩ mô trang 1

Bài giảng Những Yếu tố chính của Kinh tế Vĩ mô trang 1

Bài giảng Những Yếu tố chính của Kinh tế Vĩ mô trang 2

Bài giảng Những Yếu tố chính của Kinh tế Vĩ mô trang 2

Bài giảng Những Yếu tố chính của Kinh tế Vĩ mô trang 3

Bài giảng Những Yếu tố chính của Kinh tế Vĩ mô trang 3

Bài giảng Những Yếu tố chính của Kinh tế Vĩ mô trang 4

Bài giảng Những Yếu tố chính của Kinh tế Vĩ mô trang 4

Bài giảng Những Yếu tố chính của Kinh tế Vĩ mô trang 5

Bài giảng Những Yếu tố chính của Kinh tế Vĩ mô trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf228 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1231 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_nhung_yeu_to_chinh_cua_kinh_te_vi_mo.pdf
Tài liệu liên quan