Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết

Chuyển giá là một hành vi trái phép nhằm làm giảm đi số thu nhập mà các công ty con

hoặc những doanh nghiệp liên kết khác thực tế phải kê khai với cơ quan thuế của nước sở tại để

trốn và tránh thuế. Khi các bên có mối quan hệ liên kết thì hành vi chuyển giá có thể áp dụng,

hoặc làm tăng giá trị đầu vào để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc làm giảm giá trị đầu vào

để hạ thấp giá thành sản phẩm. Khi giá thành giảm thấp thì công ty có thể tiến hành bán phá giá

tại thị trường mục tiêu. Trong trường hợp này sản phẩm từ công ty mẹ nhập vào thị trường mục

tiêu chỉ tính biến phí mà không phân bổ định phí, lúc này yếu tố nhập lượng của công ty con chỉ

là biến phí, trong khi đó, định phí chiếm tỷ trọng rất cao vì sản phẩm thông dụng kỹ thuật, chi phí

đầu vào thấp sẽ làm cho giá thành thấp.

Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết trang 1

Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết trang 1

Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết trang 2

Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết trang 2

Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết trang 3

Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết trang 3

Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết trang 4

Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết trang 4

Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết trang 5

Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 19/10/2021 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfchinh_sach_chuyen_gia_va_chien_luoc_ban_pha_gia_tai_cac_cong.pdf