Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới

Nền kinh tế thế giới đã bắt đầu chuyển sang một quỹ đạo tăng

trưởng mới, ở mức thấp hơn song ổn định và cân bằng hơn trước. Tuy nhiên, tăng

trưởng kinh tế vẫn chưa đồng đều ở các nhóm nước: tốc độ tăng trưởng của các nền

kinh tế mới nổi tiếp tục chậm lại, còn các nền kinh tế phát triển phục hồi mạnh mẽ hơn.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn đứng trước nhiều rủi ro. Đối với Việt Nam, kinh tế

năm 2014 đã thoát dần ra khỏi những khó khăn và cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ nét.

Xu hướng phục hồi trong năm 2015 cũng khá vững chắc. Năm 2014 và 2015 là thời

điểm nhìn lại quá trình 30 năm Đổi mới của đất nước, nhận diện những cơ hội và thách

thức mới đặt ra.

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới trang 1

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới trang 1

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới trang 2

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới trang 2

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới trang 3

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới trang 3

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới trang 4

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới trang 4

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới trang 5

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfkinh_te_the_gioi_va_viet_nam_2014_2015_no_luc_phuc_hoi_de_ch.pdf
Tài liệu liên quan