Nền kinh tế mở trong dài hạn

Đến đây, chúng ta đã có được một bức tranh của nền kinh tế vĩ mô gần như toàn diện

trong dài hạn, bao gồm:

• Y được quyết định bởi K, L và công nghệ.

• r được quyết định bởi cân bằng trong thị trường vốn vay

• Tăng trưởng Y phụ thuộc vào tăng trưởng dân số và tiến bộ công nghệ

• P phụ thuộc vào M và π được xác định bởi tốc độ tăng trưởng của

Nền kinh tế mở trong dài hạn trang 1

Nền kinh tế mở trong dài hạn trang 1

Nền kinh tế mở trong dài hạn trang 2

Nền kinh tế mở trong dài hạn trang 2

Nền kinh tế mở trong dài hạn trang 3

Nền kinh tế mở trong dài hạn trang 3

Nền kinh tế mở trong dài hạn trang 4

Nền kinh tế mở trong dài hạn trang 4

Nền kinh tế mở trong dài hạn trang 5

Nền kinh tế mở trong dài hạn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 18/10/2021 | Lượt xem: 397 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnen_kinh_te_mo_trong_dai_han.pdf
Tài liệu liên quan