Giáo trình môn kinh tế vi mô

Có 3 lý do:

 Thứ nhất: Giúp bạn hiểu được thế giới mà bạn đang sống. Có nhiều vấn đề

kích thích trí tò mò của bạn.

 Thứ hai: Giúp bạn trở nên một người khôn khéo hơn trong hoạt động kinh

tế.

 

Giáo trình môn kinh tế vi mô trang 1

Giáo trình môn kinh tế vi mô trang 1

Giáo trình môn kinh tế vi mô trang 2

Giáo trình môn kinh tế vi mô trang 2

Giáo trình môn kinh tế vi mô trang 3

Giáo trình môn kinh tế vi mô trang 3

Giáo trình môn kinh tế vi mô trang 4

Giáo trình môn kinh tế vi mô trang 4

Giáo trình môn kinh tế vi mô trang 5

Giáo trình môn kinh tế vi mô trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf80 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1218 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_mon_kinh_te_vi_mo.pdf
Tài liệu liên quan