Giáo trình Kỹ năng thuyết trình

Có mục đích/chức năng rõ ràng: Trước khi tiến hành giới thiệu về sản phẩm hoặc bán hàng, mục đích/chức năng của bài thuyết trình cần phải được đặt ra. Điều này sẽ bảo đảm một cơ hội tốt hơn nhằm đạt được hiệu quả thuyết trình.

Có bốn mục đích và chức năng chính của một bài phát biểu.

1. Chức năng thơng báo: Cung cấp thơng tin về sản phẩm dịch vụ và các vấn đề liên quan.

2. Chức năng thuyết phục: Nhằm đạt tới kết quả bắt buộc người nghe phải nghe theo

3. Chức năng kiểm sốt: Nhằm bảo đảm rằng bài giới thiệu phải đi theo đúng chức năng hoặc mục đích

4. Chức năng kết hợp: Kết hợp các chức năng trên với nhau vì mục tiêu chung của bài trình

bày.

 

Giáo trình Kỹ năng thuyết trình trang 1

Giáo trình Kỹ năng thuyết trình trang 1

Giáo trình Kỹ năng thuyết trình trang 2

Giáo trình Kỹ năng thuyết trình trang 2

Giáo trình Kỹ năng thuyết trình trang 3

Giáo trình Kỹ năng thuyết trình trang 3

Giáo trình Kỹ năng thuyết trình trang 4

Giáo trình Kỹ năng thuyết trình trang 4

Giáo trình Kỹ năng thuyết trình trang 5

Giáo trình Kỹ năng thuyết trình trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc12 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 512 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docgiao_trinh_ky_nang_thuyet_trinh_phan_1.doc