Bài giảng Phương pháp thuyết giảng

Ưu điểm :

Tri thức phong phú, hệ

thống,

Tác động cảm xúc

Chủ động thời gian

Hiệu quả kinh tế

Hạn chế :

SV thụ động

Nhàm chán, mỏi mệt

Khó hình thành kỹ năng

Bài giảng Phương pháp thuyết giảng trang 1

Bài giảng Phương pháp thuyết giảng trang 1

Bài giảng Phương pháp thuyết giảng trang 2

Bài giảng Phương pháp thuyết giảng trang 2

Bài giảng Phương pháp thuyết giảng trang 3

Bài giảng Phương pháp thuyết giảng trang 3

Bài giảng Phương pháp thuyết giảng trang 4

Bài giảng Phương pháp thuyết giảng trang 4

Bài giảng Phương pháp thuyết giảng trang 5

Bài giảng Phương pháp thuyết giảng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf14 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_phuong_phap_thuyet_giang.pdf
Tài liệu liên quan