Bài giảng Những kỹ năng giao tiếp cụ thể

Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng ngôn ngữ:

Ngôn ngữ phải phù hợp:

 - Phù hợp với từng đối tượng giao tiếp

 - Phù hợp với từng hoàn cảnh giao tiếp

 - Nhịp điệu, âm điệu, ngữ điệu phải phù hợp

 

Bài giảng Những kỹ năng giao tiếp cụ thể trang 1

Bài giảng Những kỹ năng giao tiếp cụ thể trang 1

Bài giảng Những kỹ năng giao tiếp cụ thể trang 2

Bài giảng Những kỹ năng giao tiếp cụ thể trang 2

Bài giảng Những kỹ năng giao tiếp cụ thể trang 3

Bài giảng Những kỹ năng giao tiếp cụ thể trang 3

Bài giảng Những kỹ năng giao tiếp cụ thể trang 4

Bài giảng Những kỹ năng giao tiếp cụ thể trang 4

Bài giảng Những kỹ năng giao tiếp cụ thể trang 5

Bài giảng Những kỹ năng giao tiếp cụ thể trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt22 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 492 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_nhung_ky_nang_giao_tiep_cu_the.ppt
Tài liệu liên quan