Giáo trình Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Mỗi con người sinh ra và lớn lên trong một xã hội nhất định. Trong quá trình

sống, con người có rất nhiều mối quan hệ khác nhau (quan hệ gia đình, quan hệ

công việc, quan hệ bạn bè) và nhiều nhu cầu khác nhau (nhu cầu trao đổi thông tin,

trao đổi kinh nghiệm, nhu cầu chia sẻ tình cảm, .). Tất cả những mối quan hệ và

những nhu cầu đó được thực hiện thông qua hoạt động giao tiếp.

Có thể tóm tắt như sau: giao tiếp là một quá trình trao đổi thông tin giữa các

chủ thể tham gia thông qua các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ nhằm đạt

được mục đích nhất định.

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trang 1

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trang 1

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trang 2

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trang 2

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trang 3

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trang 3

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trang 4

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trang 4

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trang 5

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf122 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 458 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_ky_nang_giao_tiep_va_lam_viec_nhom.pdf