Bài giảng Kỹ năng học tập suốt đời

Kỹ năng là gì?

Kỹ năng là khả năng vận dụng tri thức thu

nhận được vào thực tiễn. Hiện nay, trên thế

giới, kỹ năng chia thành 3 nhóm:

- Kỹ năng chuyên môn (Technical Skills):

- Kỹ năng tư duy, nhận thức (Conceptual

Skills, Thinking Skills): tư duy sáng tạo, tinh

thần học tập suốt đời

- Kỹ năng làm việc với con người, kỹ năng

sống (Life Skills): kỹ năng giao tiếp, kỹ năng

giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời

gian

Bài giảng Kỹ năng học tập suốt đời trang 1

Bài giảng Kỹ năng học tập suốt đời trang 1

Bài giảng Kỹ năng học tập suốt đời trang 2

Bài giảng Kỹ năng học tập suốt đời trang 2

Bài giảng Kỹ năng học tập suốt đời trang 3

Bài giảng Kỹ năng học tập suốt đời trang 3

Bài giảng Kỹ năng học tập suốt đời trang 4

Bài giảng Kỹ năng học tập suốt đời trang 4

Bài giảng Kỹ năng học tập suốt đời trang 5

Bài giảng Kỹ năng học tập suốt đời trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf83 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 396 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ky_nang_hoc_tap_suot_doi.pdf
Tài liệu liên quan