Giáo án Văn hóa giao tiếp Á Âu

Chào “?”

Good morning!

Cậu đi đâu đấy?

Thứ tự

Châu Âu Châu Á

 Phụ nữ Trẻ em

 Trẻ em Phụ nữ

 Chó Đàn ông

 Đàn ông Chó

 

Giáo án Văn hóa giao tiếp Á Âu trang 1

Giáo án Văn hóa giao tiếp Á Âu trang 1

Giáo án Văn hóa giao tiếp Á Âu trang 2

Giáo án Văn hóa giao tiếp Á Âu trang 2

Giáo án Văn hóa giao tiếp Á Âu trang 3

Giáo án Văn hóa giao tiếp Á Âu trang 3

Giáo án Văn hóa giao tiếp Á Âu trang 4

Giáo án Văn hóa giao tiếp Á Âu trang 4

Giáo án Văn hóa giao tiếp Á Âu trang 5

Giáo án Văn hóa giao tiếp Á Âu trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt10 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptgiao_an_van_hoa_giao_tiep_a_au.ppt
Tài liệu liên quan