Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 2)

Bao gồm các công việc sau:

1. Thảo luận thế nào là kỹ năng mềm và kỹ năng cứng và kỹ năng sống

2. Đọc tài liệu 4.1 để bổ sung kiến thức về phân biệt thế nào là kỹ năng

sống với kỹ năng mềm và kỹ năng cứng - những khái niệm rất hay được

dùng trong xã hội.

3. Hãy thảo luận nhóm: vai trò của kỹ năng sống đối với cuộc sống và sự

nghiệp của cá nhân và sự phát triển của xã hội.

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 2) trang 1

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 2) trang 1

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 2) trang 2

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 2) trang 2

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 2) trang 3

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 2) trang 3

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 2) trang 4

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 2) trang 4

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 2) trang 5

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 2) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf111 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 392 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_duc_gia_tri_va_ky_nang_song_cho_hoc_sinh_pho_thong_phan.pdf
Tài liệu liên quan