Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng lắng nghe đặt câu hỏi truyền thông không lời

MỤC TIÊU CHƯƠNG

 Phân tích tầm quan trọng của lắng nghe và đúc rút những kỹ năng để lắng nghe hiệu quả; chỉ ra

những rào cản khiến cho việc lắng nghe kém hiệu quả.

 Tìm hiểu mục đích của việc đặt câu hỏi trong giao tiếp kinh doanh và kỹ năng đặt câu hỏi.

 Tìm hiểu và phân tích các kỹ năng và phương tiện truyền thông không lời trong giao tiếp nói

chung và giao tiếp kinh doanh nói riêng.

 

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng lắng nghe đặt câu hỏi truyền thông không lời trang 1

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng lắng nghe đặt câu hỏi truyền thông không lời trang 1

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng lắng nghe đặt câu hỏi truyền thông không lời trang 2

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng lắng nghe đặt câu hỏi truyền thông không lời trang 2

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng lắng nghe đặt câu hỏi truyền thông không lời trang 3

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng lắng nghe đặt câu hỏi truyền thông không lời trang 3

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng lắng nghe đặt câu hỏi truyền thông không lời trang 4

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng lắng nghe đặt câu hỏi truyền thông không lời trang 4

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng lắng nghe đặt câu hỏi truyền thông không lời trang 5

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng lắng nghe đặt câu hỏi truyền thông không lời trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf52 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 836 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_giao_tiep_trong_kinh_doanh_chuong_2_ky_nang_lang_n.pdf
Tài liệu liên quan