Bài giảng Nghệ thuật ứng xử nơi công sở

1. TÌNH HUỐNG GT VỚI CẤP TRÊN

Bạn là NV mới của phòng KD, bạn đã đăng kí theo lớp học về PR rất thú vị và cần phải về sớm 30 phút mỗi ngày để đi học. Phòng kinh doanh đang thời kỳ rất bận rộn. Bạn sẽ nói gì, để trưởng phòng đồng ý cho bạn về sớm?

2. TÌNH HUỐNG GT VỚI ĐỒNG NGHIỆP

Bạn và cô An được GĐ giao cho chuẩn bị một báo cáo quan trọng trong 3 ngày. Bạn đang rất bận rộn nên cô An bảo để cô ấy làm một mình cũng được. Bạn đồng ý. Ngày mai phải nộp báo cáo thì sáng nay cô An nói rằng cô ấy chưa làm được gì vì mấy hôm vừa rồi con cô bị ốm, hiện nay cháu vẫn nằm viện (Cô An đã ĐT cho bạn 2 lần nhưng không được).

Bạn sẽ giải quyết như thế nào ?

 

Bài giảng Nghệ thuật ứng xử nơi công sở trang 1

Bài giảng Nghệ thuật ứng xử nơi công sở trang 1

Bài giảng Nghệ thuật ứng xử nơi công sở trang 2

Bài giảng Nghệ thuật ứng xử nơi công sở trang 2

Bài giảng Nghệ thuật ứng xử nơi công sở trang 3

Bài giảng Nghệ thuật ứng xử nơi công sở trang 3

Bài giảng Nghệ thuật ứng xử nơi công sở trang 4

Bài giảng Nghệ thuật ứng xử nơi công sở trang 4

Bài giảng Nghệ thuật ứng xử nơi công sở trang 5

Bài giảng Nghệ thuật ứng xử nơi công sở trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt16 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 16/10/2021 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_nghe_thuat_ung_xu_noi_cong_so.ppt
Tài liệu liên quan