Giáo trình môn Giáo dục kĩ năng sống

a. Kiến thức :

- Học sinh nhận thức được các mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống và các nguyên nhân nảy sinh những mâu thuẫn đó.

- Học sinh nhận thấy sự cần thiết phải giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực.

b. Thái độ:

- Học sinh bình tĩnh trước những mâu thuẫn và xung đột

- Học sinh thiện chí và suy nghĩ tích cực khi quyết định giải quyết mâu thuẫn

c. Kĩ năng :

- Rèn luyện năng lực tư duy phê phán, kĩ năng giao tiếp , kĩ năng lắng nghe, kĩ năng giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực

 

Giáo trình môn Giáo dục kĩ năng sống trang 1

Giáo trình môn Giáo dục kĩ năng sống trang 1

Giáo trình môn Giáo dục kĩ năng sống trang 2

Giáo trình môn Giáo dục kĩ năng sống trang 2

Giáo trình môn Giáo dục kĩ năng sống trang 3

Giáo trình môn Giáo dục kĩ năng sống trang 3

Giáo trình môn Giáo dục kĩ năng sống trang 4

Giáo trình môn Giáo dục kĩ năng sống trang 4

Giáo trình môn Giáo dục kĩ năng sống trang 5

Giáo trình môn Giáo dục kĩ năng sống trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

docx9 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 20/10/2021 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docxgiao_trinh_mon_giao_duc_ki_nang_song.docx
Tài liệu liên quan