Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 1: Lý thuyết chung về giao tiếp, thuyết trình - Nguyễn Thu Trang

Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lý giữa người và người, qua đó con người trao đổi với nhau về thông tin, về cảm xúc, tri giác lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qua lại với nhau

TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIAO TIẾP

+ Con người dành 70% số thời gian thức để giao tiếp

+ Là mối quan hệ giữa người và người, giúp con người hiểu nhau

 

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 1: Lý thuyết chung về giao tiếp, thuyết trình - Nguyễn Thu Trang trang 1

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 1: Lý thuyết chung về giao tiếp, thuyết trình - Nguyễn Thu Trang trang 1

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 1: Lý thuyết chung về giao tiếp, thuyết trình - Nguyễn Thu Trang trang 2

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 1: Lý thuyết chung về giao tiếp, thuyết trình - Nguyễn Thu Trang trang 2

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 1: Lý thuyết chung về giao tiếp, thuyết trình - Nguyễn Thu Trang trang 3

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 1: Lý thuyết chung về giao tiếp, thuyết trình - Nguyễn Thu Trang trang 3

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 1: Lý thuyết chung về giao tiếp, thuyết trình - Nguyễn Thu Trang trang 4

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 1: Lý thuyết chung về giao tiếp, thuyết trình - Nguyễn Thu Trang trang 4

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 1: Lý thuyết chung về giao tiếp, thuyết trình - Nguyễn Thu Trang trang 5

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 1: Lý thuyết chung về giao tiếp, thuyết trình - Nguyễn Thu Trang trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf34 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 424 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ky_nang_giao_tiep_thuyet_trinh_chuong_1_ly_thuyet.pdf