Bài giảng Tinh thần đồng đội

Bài học từ loài ngỗng

Vào mùa thu, khi bạn thấy những đàn ngỗng bay về phương nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó.

 

Bài giảng Tinh thần đồng đội trang 1

Bài giảng Tinh thần đồng đội trang 1

Bài giảng Tinh thần đồng đội trang 2

Bài giảng Tinh thần đồng đội trang 2

Bài giảng Tinh thần đồng đội trang 3

Bài giảng Tinh thần đồng đội trang 3

Bài giảng Tinh thần đồng đội trang 4

Bài giảng Tinh thần đồng đội trang 4

Bài giảng Tinh thần đồng đội trang 5

Bài giảng Tinh thần đồng đội trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt75 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 413 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tinh_than_dong_doi.ppt