Bài giảng môn Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Nguyễn Quốc Tuấn

1. Những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết cho một người bán hàng.

2. Các đức tính, kỹ năng cần thiết để một người bán hàng thành công.

3. Phân tích các bước về lý thuyết của tiến trình bán hàng và nhận xét

về những vận dụng trong thực tế.

4. Thái độ cần có của người bán hàng đối với bản thân, với công việc

và với khách hàng.

5. Những lọai khách hàng tiêu biểu và cách ứng xử đề nghị.

6. Phương pháp và Kinh nghiệm về thuyết phục khách hàng.

7. Những năng lực cần có đối với một người quản trị lực lượng bán hàng.

 

Bài giảng môn Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Nguyễn Quốc Tuấn trang 1

Bài giảng môn Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Nguyễn Quốc Tuấn trang 1

Bài giảng môn Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Nguyễn Quốc Tuấn trang 2

Bài giảng môn Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Nguyễn Quốc Tuấn trang 2

Bài giảng môn Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Nguyễn Quốc Tuấn trang 3

Bài giảng môn Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Nguyễn Quốc Tuấn trang 3

Bài giảng môn Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Nguyễn Quốc Tuấn trang 4

Bài giảng môn Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Nguyễn Quốc Tuấn trang 4

Bài giảng môn Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Nguyễn Quốc Tuấn trang 5

Bài giảng môn Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Nguyễn Quốc Tuấn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf389 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 482 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mon_ky_nang_ban_hang_chuyen_nghiep_nguyen_quoc_tua.pdf