Giáo trình Kỹ năng mềm

Nội dung dạy kỹ năng tâm vận bao gồm:

- Bối cảnh hoặc điều kiện thực hiện kỹ năng

- Quy trình các bước thực hiện kỹ năng.

- Tín hiệu hoặc dấu hiệu cho biết khi nào cần thực hiện kỹ năng.

- Tiêu chí và tiêu chuẩn thực hiện trong từng bước cũng như toàn bộ kỹ năng.

- Những vấn đề về an toàn lao động và an toàn kỹ thuật khi thực hiện kỹ năng.

- Các lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục.

- Những phẩm chất cần có khi thực hiện kỹ năng.

Giáo trình Kỹ năng mềm trang 1

Giáo trình Kỹ năng mềm trang 1

Giáo trình Kỹ năng mềm trang 2

Giáo trình Kỹ năng mềm trang 2

Giáo trình Kỹ năng mềm trang 3

Giáo trình Kỹ năng mềm trang 3

Giáo trình Kỹ năng mềm trang 4

Giáo trình Kỹ năng mềm trang 4

Giáo trình Kỹ năng mềm trang 5

Giáo trình Kỹ năng mềm trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf127 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 25/10/2021 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_ky_nang_mem.pdf