Giáo trình môn Kỹ năng thuyết trình

Đe thuyết trình hiệu quả, hãy kiểm tra kỳ năng thuyết trình của bạn. Bảng đánh giá duới đây sẽ cho bạn biết cần phải tập trung vào những khía cạnh nào để phát triển năng lực của bạn. Hãy đọc các câu sau và khoanh tròn những số phù họp với bạn nhất. Sau đó chú ý những ý mà bạn đã đánh số 1, 2 hay 3.

Giáo trình môn Kỹ năng thuyết trình trang 1

Giáo trình môn Kỹ năng thuyết trình trang 1

Giáo trình môn Kỹ năng thuyết trình trang 2

Giáo trình môn Kỹ năng thuyết trình trang 2

Giáo trình môn Kỹ năng thuyết trình trang 3

Giáo trình môn Kỹ năng thuyết trình trang 3

Giáo trình môn Kỹ năng thuyết trình trang 4

Giáo trình môn Kỹ năng thuyết trình trang 4

Giáo trình môn Kỹ năng thuyết trình trang 5

Giáo trình môn Kỹ năng thuyết trình trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf53 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 540 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_mon_ky_nang_thuyet_trinh.pdf