Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh

MỤC TIÊU CHƯƠNG

 Lập kế hoạch các bước để chuẩn bị cho một

buổi thuyết trình.

 Thiết kế, xây dựng và tổ chức một buổi thuyết

trình.

 Phân tích những điểm cần lưu ý trong thuyết

trình.

 Biết cách sử dụng các công cụ hỗ trợ để thuyết

trình hiệu quả hơn.

 

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh trang 1

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh trang 1

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh trang 2

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh trang 2

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh trang 3

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh trang 3

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh trang 4

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh trang 4

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh trang 5

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf38 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 415 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_giao_tiep_trong_kinh_doanh_chuong_3_ky_nang_thuyet.pdf
Tài liệu liên quan