Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả - Nguyễn Thu Trang

CHUẨN BỊ BÀI THUYẾT TRÌNH

- Xác định tình huống

- Phân tích thính giả và diễn giả

- Thu thập thông tin

- Tập luyện

CẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH

- Dàn bài cơ bản

- Cách thể hiện các phần chính

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả - Nguyễn Thu Trang trang 1

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả - Nguyễn Thu Trang trang 1

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả - Nguyễn Thu Trang trang 2

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả - Nguyễn Thu Trang trang 2

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả - Nguyễn Thu Trang trang 3

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả - Nguyễn Thu Trang trang 3

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả - Nguyễn Thu Trang trang 4

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả - Nguyễn Thu Trang trang 4

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả - Nguyễn Thu Trang trang 5

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp thuyết trình - Chương 3: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả - Nguyễn Thu Trang trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf13 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ky_nang_giao_tiep_thuyet_trinh_chuong_3_ky_nang_th.pdf
Tài liệu liên quan