Đề thi chứng chỉ a tin học

1. Khi sử dụng tiếng Việt trong một bảng tính Microsoft Excel:

a) Ta có thể sử dụng nhiều loại font khác nhau nhưng chúng phải cùng một bảng mã.

b) Ta bắt buộc phải sử dụng đúng một loại font cho tất cả các ô trong bảng tính.

c) Ta chỉ được phép sử dụng 1 kiểu gõ tiếng Việt (Telex, VNI) trang bảng tính.

d) (a), (b), (c) sai.

Đề thi chứng chỉ a tin học trang 1

Đề thi chứng chỉ a tin học trang 1

Đề thi chứng chỉ a tin học trang 2

Đề thi chứng chỉ a tin học trang 2

Đề thi chứng chỉ a tin học trang 3

Đề thi chứng chỉ a tin học trang 3

Đề thi chứng chỉ a tin học trang 4

Đề thi chứng chỉ a tin học trang 4

Đề thi chứng chỉ a tin học trang 5

Đề thi chứng chỉ a tin học trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf18 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 2672 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfde_thi_chung_chi_a_tin_hoc.pdf