Giáo trình môn học Ms Powerpoint 2007

icrosoft PowerPoint là một phần mềm thông dụng trong bộ Microsoft

Office dùng hỗ trợ đắc lực cho việc trình chiếu, trình diễn. Với khả năng

tạo file trình diễn nhanh chóng, đẹp và chuyên nghiệp, hiện nay MS

PowerPoint là lựa chọn hàng đầu trên thế giới khi thực hiện việc trình

chiếu. Giáo trình này sử dụng MS PowerPoint 2007 cho các minh họa và

hướng dẫn, tuy nhiên sau khi học xong, học viên hoàn toàn có thể sử

dụng các phiên bản khác của Ms PowerPoint.

Giáo trình môn học Ms Powerpoint 2007 trang 1

Giáo trình môn học Ms Powerpoint 2007 trang 1

Giáo trình môn học Ms Powerpoint 2007 trang 2

Giáo trình môn học Ms Powerpoint 2007 trang 2

Giáo trình môn học Ms Powerpoint 2007 trang 3

Giáo trình môn học Ms Powerpoint 2007 trang 3

Giáo trình môn học Ms Powerpoint 2007 trang 4

Giáo trình môn học Ms Powerpoint 2007 trang 4

Giáo trình môn học Ms Powerpoint 2007 trang 5

Giáo trình môn học Ms Powerpoint 2007 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf47 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_mon_hoc_ms_powerpoint_2007.pdf