Bài giảng PowerPoint 2010

Nội dung

Giới thiệu về PowerPoint 2010

Soạn thảo nội dung Slide

Chèn các đối tượng: Âm thanh, hình ảnh, video

Animation

Transitions

Slide Master & Layout

Thiết lập chế độ trình chiếu

Bài giảng PowerPoint 2010 trang 1

Bài giảng PowerPoint 2010 trang 1

Bài giảng PowerPoint 2010 trang 2

Bài giảng PowerPoint 2010 trang 2

Bài giảng PowerPoint 2010 trang 3

Bài giảng PowerPoint 2010 trang 3

Bài giảng PowerPoint 2010 trang 4

Bài giảng PowerPoint 2010 trang 4

Bài giảng PowerPoint 2010 trang 5

Bài giảng PowerPoint 2010 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf30 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 413 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_powerpoint_2010.pdf
Tài liệu liên quan