Bài giảng Kỹ thuật mã hóa và ghép kênh dữ liệu

Trong truyền thông, tin tức và dữ liệu là tất cả những gì cần trao đổi. Chúng có thể là tiếng nói, hình ảnh, tập hợp các con số, các ký hiệu, các đại lượng đo lường được đưa vào máy phát để phát đi hay nhận được ở máy thu.

Tín hiệu chính là tin tức đã được xử lý để có thể truyền đi trên một hệ thống thông tin.

Việc xử lý bao gồm: chuyển đổi, mã hóa và điều chế.

 

Bài giảng Kỹ thuật mã hóa và ghép kênh dữ liệu trang 1

Bài giảng Kỹ thuật mã hóa và ghép kênh dữ liệu trang 1

Bài giảng Kỹ thuật mã hóa và ghép kênh dữ liệu trang 2

Bài giảng Kỹ thuật mã hóa và ghép kênh dữ liệu trang 2

Bài giảng Kỹ thuật mã hóa và ghép kênh dữ liệu trang 3

Bài giảng Kỹ thuật mã hóa và ghép kênh dữ liệu trang 3

Bài giảng Kỹ thuật mã hóa và ghép kênh dữ liệu trang 4

Bài giảng Kỹ thuật mã hóa và ghép kênh dữ liệu trang 4

Bài giảng Kỹ thuật mã hóa và ghép kênh dữ liệu trang 5

Bài giảng Kỹ thuật mã hóa và ghép kênh dữ liệu trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt95 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1278 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ky_thuat_ma_hoa_va_ghep_kenh_du_lieu.ppt
Tài liệu liên quan