Bài giảng Tin học đại cương - Tào Ngọc Minh

1/ Khái niệm về tin học: Tin học là ngành khoa học

công nghệ nghiên cứu các phương pháp, các quá

trình xử lý thông tin một cách tự động dựa trên

phương tiện kỹ thuật là máy tính điện tử.

2/ Máy tính điện tử (Computer): Là một thiết bị điện tử

dùng để lưu trữ và xử lý thông tin theo các chương

trình định trước do con người định ra.

 

Bài giảng Tin học đại cương - Tào Ngọc Minh trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Tào Ngọc Minh trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Tào Ngọc Minh trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Tào Ngọc Minh trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Tào Ngọc Minh trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Tào Ngọc Minh trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Tào Ngọc Minh trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Tào Ngọc Minh trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Tào Ngọc Minh trang 5

Bài giảng Tin học đại cương - Tào Ngọc Minh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf68 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_dai_cuong_tao_ngoc_minh.pdf
Tài liệu liên quan