Bài giảng Hướng dẫn kĩ năng sử dụng Microsoft Excel 2003

Điều kiện tiên quyết

Sử dụng thành thạo chuột và thao tác bàn phím

Có kiến thức tin học cơ bản, thực hiện được thao tác quản lí hồ sơ trên máy tính.

Có kiến thức và kĩ năng nhập văn bản tiếng Việt trên máy tính (sử dụn unikey (Vietkey), chọn mã và Font tương ứng bảng mã)

Bài giảng Hướng dẫn kĩ năng sử dụng Microsoft Excel 2003 trang 1

Bài giảng Hướng dẫn kĩ năng sử dụng Microsoft Excel 2003 trang 1

Bài giảng Hướng dẫn kĩ năng sử dụng Microsoft Excel 2003 trang 2

Bài giảng Hướng dẫn kĩ năng sử dụng Microsoft Excel 2003 trang 2

Bài giảng Hướng dẫn kĩ năng sử dụng Microsoft Excel 2003 trang 3

Bài giảng Hướng dẫn kĩ năng sử dụng Microsoft Excel 2003 trang 3

Bài giảng Hướng dẫn kĩ năng sử dụng Microsoft Excel 2003 trang 4

Bài giảng Hướng dẫn kĩ năng sử dụng Microsoft Excel 2003 trang 4

Bài giảng Hướng dẫn kĩ năng sử dụng Microsoft Excel 2003 trang 5

Bài giảng Hướng dẫn kĩ năng sử dụng Microsoft Excel 2003 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf111 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1263 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_huong_dan_ki_nang_su_dung_microsoft_excel_2003.pdf
Tài liệu liên quan