Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 5: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn

Chuyện gì xảy ra?

• Quá trình bật máy tính và tải hệ điều hành được gọi là khởi động (booting) máy tính

• Chip ROM-BIOS làm thủ tục khởi động:

• Tải các lệnh lưu trữ trong ROM-BIOS vào bộ nhớ và thực thi các lệnh

• Máy tính kiểm tra các thiết bị bên trong và bên ngoài - gọi là quá trình tự kiểm tra POST

• BIOS kiểm tra và đếm bộ nhớ, rồi tìm kiếm và tải hệ điều hành vào bộ nhớ

• Sau khi hệ điều hành được tải xong, Windows hiển thị màn hình Chào mừng

• Nếu máy tính được kết nối mạng nội bộ hoặc có nhiều tài khoản người dùng, Windows sẽ hiển thị màn hình đăng nhập

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 5: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 5: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 5: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 5: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 5: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 5: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 5: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 5: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 5: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 5: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf27 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 576 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_chuong_5_he_dieu_hanh_windows_le.pdf
Tài liệu liên quan