Kết nối mạng và Internet

 Biết cách thiết lập thông số trên modem để sử dụng Internet

 Thiết lập được chế độ cấp phát động, tĩnh địa chỉ IP

 Kết nối từ hệ điều hành Windows vào hệ thống mạng

 Thay đổi được các thiết lập mạng

 Chia sẻ Internet cho nhiều máy trong mạng LAN

Kết nối mạng và Internet trang 1

Kết nối mạng và Internet trang 1

Kết nối mạng và Internet trang 2

Kết nối mạng và Internet trang 2

Kết nối mạng và Internet trang 3

Kết nối mạng và Internet trang 3

Kết nối mạng và Internet trang 4

Kết nối mạng và Internet trang 4

Kết nối mạng và Internet trang 5

Kết nối mạng và Internet trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf92 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1096 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfket_noi_mang_va_internet.pdf
Tài liệu liên quan