Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 4: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản - Lê Viết Mẫn

Mục đích & yêu cầu

Một công ty sản xuất và bán 3 loại sản phẩm có các thông tin về chi phí và thu nhập của từng loại sản phẩm ứng với từng quý

trong năm 2004. Ban giám đốc công ty cần có bảng số liệu kinh doanh theo mẫu sau :

• Hoàn thành bảng thu chi trên

• Vẽ đồ thị hình bánh (Pie) thể hiện thu nhập theo sản phẩm

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 4: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 4: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 4: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 4: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 4: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 4: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 4: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 4: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 4: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 4: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf28 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_nang_cao_chuong_4_xu_ly_bang_bieu.pdf
Tài liệu liên quan