Bài giảng Lập trình - Chương 8: Tệp (File) - Ngô Văn Linh

Một tệp tin đơn giản chỉ là một dãy các byte (mỗi byte có giá trị từ 0 đến 255) ghi trên đĩa. Số byte

của dãy chính là độ dài của tệp.

Chương này trình bày các thao tác trên tệp như tạo một tệp mới, ghi dữ liệu từ bộ nhớ lên tệp, đọc dữ liệu từ tệp vào bộ nhớ,.

Trong C, các thao tác trên tệp được thực hiện nhờ các hàm thư viện. Các hàm này được chia thành 2 nhóm: cấp 1 và cấp 2.

Mỗi hàm (cấp 1 hay cấp 2) đều có thể truy xuất theo cả hai kiểu nhị phân và văn bản.

Bài giảng Lập trình - Chương 8: Tệp (File) - Ngô Văn Linh trang 1

Bài giảng Lập trình - Chương 8: Tệp (File) - Ngô Văn Linh trang 1

Bài giảng Lập trình - Chương 8: Tệp (File) - Ngô Văn Linh trang 2

Bài giảng Lập trình - Chương 8: Tệp (File) - Ngô Văn Linh trang 2

Bài giảng Lập trình - Chương 8: Tệp (File) - Ngô Văn Linh trang 3

Bài giảng Lập trình - Chương 8: Tệp (File) - Ngô Văn Linh trang 3

Bài giảng Lập trình - Chương 8: Tệp (File) - Ngô Văn Linh trang 4

Bài giảng Lập trình - Chương 8: Tệp (File) - Ngô Văn Linh trang 4

Bài giảng Lập trình - Chương 8: Tệp (File) - Ngô Văn Linh trang 5

Bài giảng Lập trình - Chương 8: Tệp (File) - Ngô Văn Linh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf71 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_lap_trinh_chuong_8_tep_file_ngo_van_linh.pdf
Tài liệu liên quan