Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 9+10: Các hàm trong Excel - Nguyễn Thị Phương Thảo

CÁC KIỂU ĐỊA CHỈ

• Địa chỉ tương đối:

: địa chỉ này thay đổi khi copy công thức sang ô khác

– Ví dụ: A2, C4

• Địa chỉ tuyệt đối:

– $$: địa chỉ này không bị thay đổi khi copy công thức

– Ví dụ: $A$2, $C$4

• Địa chỉ hỗn hợp:

– Đánh địa chỉ tuyệt đối theo hàng hoặc theo cột:

– Ví dụ: A$1,$C2

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 9+10: Các hàm trong Excel - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 1

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 9+10: Các hàm trong Excel - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 1

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 9+10: Các hàm trong Excel - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 2

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 9+10: Các hàm trong Excel - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 2

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 9+10: Các hàm trong Excel - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 3

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 9+10: Các hàm trong Excel - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 3

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 9+10: Các hàm trong Excel - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 4

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 9+10: Các hàm trong Excel - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 4

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 9+10: Các hàm trong Excel - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 5

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 9+10: Các hàm trong Excel - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf56 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_van_phong_bai_910_cac_ham_trong_excel_nguy.pdf
Tài liệu liên quan