Đề thi Xử Lý Ảnh

Phương trình biến đổi:

s=c log(1+r)

trong đó:

 r là mức xám đầu vào

 s là mức xám đầu ra

 c: hằng số dương

 log(1+r): tránh trường hợp log = 0.

Quan sát đồ thị thấy đường log làm cho ảnh

trở nên sáng hơn.

Đề thi Xử Lý Ảnh trang 1

Đề thi Xử Lý Ảnh trang 1

Đề thi Xử Lý Ảnh trang 2

Đề thi Xử Lý Ảnh trang 2

Đề thi Xử Lý Ảnh trang 3

Đề thi Xử Lý Ảnh trang 3

Đề thi Xử Lý Ảnh trang 4

Đề thi Xử Lý Ảnh trang 4

Đề thi Xử Lý Ảnh trang 5

Đề thi Xử Lý Ảnh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf68 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1328 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfde_thi_xu_ly_anh.pdf
Tài liệu liên quan