Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 6: Giải thuật

Giải thuật 1:

1) Read(n);

2) Read(a[1], a[2], , a[n]);

3) For i:=1 to n-1 do

For j:=i+1 to n do

If a[j] < a[i] then a[i] « a[j]

4) Write(a[1], a[2], , a[n]);

5) Kết thúc

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 6: Giải thuật trang 1

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 6: Giải thuật trang 1

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 6: Giải thuật trang 2

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 6: Giải thuật trang 2

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 6: Giải thuật trang 3

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 6: Giải thuật trang 3

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 6: Giải thuật trang 4

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 6: Giải thuật trang 4

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 6: Giải thuật trang 5

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 6: Giải thuật trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 542 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_co_so_chuong_6_giai_thuat.pdf
Tài liệu liên quan