Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 3: Hệ điều hành

Khái niệm

- Điều khiển việc thực hiện các chương trình

- Quản lý, phân phối, thu hồi bộ nhớ

- Điều khiển các thiết bị (drivers)

- Quản lý việc vào, ra dữ liệu.

- Trung gian ghép nối giữa máy tính với người sử dụng thông qua giao hiện HĐH.

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 3: Hệ điều hành trang 1

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 3: Hệ điều hành trang 1

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 3: Hệ điều hành trang 2

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 3: Hệ điều hành trang 2

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 3: Hệ điều hành trang 3

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 3: Hệ điều hành trang 3

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 3: Hệ điều hành trang 4

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 3: Hệ điều hành trang 4

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 3: Hệ điều hành trang 5

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 3: Hệ điều hành trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 646 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_co_so_chuong_3_he_dieu_hanh.pdf
Tài liệu liên quan