Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Trình soạn thảo văn bản Microsoft Word - Nguyễn Quang Tuyến

Là 1 trong 6 phần mềm của bộ Microsoft Office của hãng Microsoft (Mỹ) sáng lập.

Là phần mềm chuyên dùng xử lý văn bản trong công tác văn phòng.

Tệp tin thi hành của Word có tên: winword.exe

 (Nằm trong đường dẫn: C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword. exe)

Tệp tin mà Word sinh ra có phần mở rộng là: *.doc

 

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Trình soạn thảo văn bản Microsoft Word - Nguyễn Quang Tuyến trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Trình soạn thảo văn bản Microsoft Word - Nguyễn Quang Tuyến trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Trình soạn thảo văn bản Microsoft Word - Nguyễn Quang Tuyến trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Trình soạn thảo văn bản Microsoft Word - Nguyễn Quang Tuyến trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Trình soạn thảo văn bản Microsoft Word - Nguyễn Quang Tuyến trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Trình soạn thảo văn bản Microsoft Word - Nguyễn Quang Tuyến trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Trình soạn thảo văn bản Microsoft Word - Nguyễn Quang Tuyến trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Trình soạn thảo văn bản Microsoft Word - Nguyễn Quang Tuyến trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Trình soạn thảo văn bản Microsoft Word - Nguyễn Quang Tuyến trang 5

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Trình soạn thảo văn bản Microsoft Word - Nguyễn Quang Tuyến trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pptx80 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_dai_cuong_chuong_4_trinh_soan_thao_van_ban.pptx