Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 5: Hàm tài chính trong Excel - Lê Viết Mẫn

Nhóm hàm tài chính

• 53 hàm tài chính (Excel 2010)

• Tính toán khấu hao tài sản cố định

• Tính toán hiệu quả đầu tư

• Tính toán lãi suất chứng khoán

• Tính toán lãi suất danh nghĩa

• Tínht toán lãi suất hàng năm

 

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 5: Hàm tài chính trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 5: Hàm tài chính trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 5: Hàm tài chính trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 5: Hàm tài chính trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 5: Hàm tài chính trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 5: Hàm tài chính trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 5: Hàm tài chính trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 5: Hàm tài chính trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 5: Hàm tài chính trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 5: Hàm tài chính trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 579 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_nang_cao_chuong_5_ham_tai_chinh_t.pdf
Tài liệu liên quan