Đề thi trắc nghiệm Tin học đại cương

Phát biểu nà o sau đây là sai:

a. Đơn vị điều khiển (Control Unit) chứa CPU,điều khiển tất cả các hoạt động của

máy.

b. CPU là bộ nhớ xử lý trung ương, thực hiện việc xử lý thông tin lưu trữ trong bộ nhớ.

c. ALU là đơn vị số học và luận lý và các thanh ghi cũ ng nằm trong CPU

d. Memory Cell là tập hợp các ô nhớ.

 

Đề thi trắc nghiệm Tin học đại cương trang 1

Đề thi trắc nghiệm Tin học đại cương trang 1

Đề thi trắc nghiệm Tin học đại cương trang 2

Đề thi trắc nghiệm Tin học đại cương trang 2

Đề thi trắc nghiệm Tin học đại cương trang 3

Đề thi trắc nghiệm Tin học đại cương trang 3

Đề thi trắc nghiệm Tin học đại cương trang 4

Đề thi trắc nghiệm Tin học đại cương trang 4

Đề thi trắc nghiệm Tin học đại cương trang 5

Đề thi trắc nghiệm Tin học đại cương trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 2481 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfde_thi_trac_nghiem_tin_hoc_dai_cuong.pdf
Tài liệu liên quan