Làm quen với Microsoft Word 2013

Bài 1 – Làm quen với Microsoft Word 2013

1.1. Khởi động chương trình

Để khởi động Microsoft Word 2013 bạn nhấp đúp vào biểu tượng

sẵn có của chương trình trên màn hình Desktop của máy tính.

Làm quen với Microsoft Word 2013 trang 1

Làm quen với Microsoft Word 2013 trang 1

Làm quen với Microsoft Word 2013 trang 2

Làm quen với Microsoft Word 2013 trang 2

Làm quen với Microsoft Word 2013 trang 3

Làm quen với Microsoft Word 2013 trang 3

Làm quen với Microsoft Word 2013 trang 4

Làm quen với Microsoft Word 2013 trang 4

Làm quen với Microsoft Word 2013 trang 5

Làm quen với Microsoft Word 2013 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf238 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1312 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdflam_quen_voi_microsoft_word_2013.pdf
Tài liệu liên quan