Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình. Một số cấu trúc câu lệnh - Ngô Quang Thạch

Chương trình là tập hợp dãy các lệnh điều khiển máy tính thực hiện.

Có thể nói một chương trình là một cách diễn tả thuật toán trong một ngôn ngữ chính xác để máy có thể hiểu được.

Các bước cơ bản khi lập một chương trình Pascal

Bước 1: Soạn thảo chương trình.

Bước 2: Dịch chương trình (nhấn phím F9), nếu có lỗi thì phải sửa lỗi.

Bước 3: Chạy chương trình (nhấn phím Ctrl-F9).

 

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình. Một số cấu trúc câu lệnh - Ngô Quang Thạch trang 1

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình. Một số cấu trúc câu lệnh - Ngô Quang Thạch trang 1

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình. Một số cấu trúc câu lệnh - Ngô Quang Thạch trang 2

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình. Một số cấu trúc câu lệnh - Ngô Quang Thạch trang 2

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình. Một số cấu trúc câu lệnh - Ngô Quang Thạch trang 3

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình. Một số cấu trúc câu lệnh - Ngô Quang Thạch trang 3

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình. Một số cấu trúc câu lệnh - Ngô Quang Thạch trang 4

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình. Một số cấu trúc câu lệnh - Ngô Quang Thạch trang 4

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình. Một số cấu trúc câu lệnh - Ngô Quang Thạch trang 5

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình. Một số cấu trúc câu lệnh - Ngô Quang Thạch trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pptx36 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_nhap_mon_tin_hoc_chuong_1_gioi_thieu_ngon_ngu_lap.pptx
Tài liệu liên quan